117  ตั้งกระทู้ VDO
2,340  กระทู้หมอตอบ
 
<   

234   235   236   237   238   [239]    <<     >>
 
ดิฉันชื่อบอลค่ะ 082908621    ลำดับที่ [4761]   04 มิ.ย. 2558    ดู : 585    ตอบกลับ : 1    > หมอตอบ : 1 ครั้ง      

เราเลยอยากทราบว่ากรณีนี้ ปกติอ    ลำดับที่ [4762]   04 มิ.ย. 2558    ดู : 399    ตอบกลับ : 1    > หมอตอบ : 1 ครั้ง      

การุณาติดต่อผมด่วนตอนนนี้รำบา    ลำดับที่ [4763]   04 มิ.ย. 2558    ดู : 889    ตอบกลับ : 1    > หมอตอบ : 1 ครั้ง      

ขอช่วยประชาชนดูแลค่าทำฟันด้วยจ    ลำดับที่ [4764]   04 มิ.ย. 2558    ดู : 804    ตอบกลับ : 1    > หมอตอบ : 1 ครั้ง      

-อุดฟัน -ขูดหินปูน -ถ้าจะจัดฟันจะ    ลำดับที่ [4765]   04 มิ.ย. 2558    ดู : 728    ตอบกลับ : 1    > หมอตอบ : 1 ครั้ง      

   ลำดับที่ [4766]   04 มิ.ย. 2558    ดู : 715    ตอบกลับ : 1    > หมอตอบ : 1 ครั้ง      

ภรรยารับราชการ สามีทำงานเอกชน ส    ลำดับที่ [4767]   04 มิ.ย. 2558    ดู : 513    ตอบกลับ : 1    > หมอตอบ : 1 ครั้ง      

<   235  236  237  238  [239]   <<    >>